Saturday 25 May 2019 2:00pm6:00pm
Hilton Guangzhou Tianhe, M2-M3, Floor 4, 215 Linhe Xi Heng Road, Guangzhou, Guangdong Province
UQ Representative: 
Ivan Chu