Saturday 29 June 2019 2:00pm6:00pm
Golden Crown Hotel Tianjin. No. 20 Nanjing Road, Hexi District, Tianjin
UQ Representative: 
Noah Fang