Wednesday 1 May 2019 12:00pm4:00pm
Hyatt Regency, 365, Anna Salai, Rostrevor Garden, Teynampet, Chennai, Tamil Nadu
UQ Representative: 
Sweny Rokani