Sunday 17 March 2019 2:00pm6:00pm
Hongshan Hotel. 2F Chuyun Hall, No.1 Zhongbei Road, Wuhan
UQ Representative: 
Noah Fang