Saturday 24 March 2018 2:00pm6:00pm
Sheraton Guangzhou Hotel 7F banquet hall, No.208 Tianhe, Guangzhou, Guangdong Province
UQ Representative: 
Ivan Chu