Thursday 24 October 2019 11:00am4:00pm
Hyatt Regency 365, Anna Salai, Rostrevor Garden, Teynampet, Chennai, Tamil Nadu
UQ Representative: 
Sweny Rokani