Saturday 20 April 2019 1:30pm5:00pm
Jinling Hotel. Zhongshan Hall, 2nd Floor, No.2 Han Zhong Road, Xin Jie Kou Square, Gu Lou, 210005 Nanjing
UQ Representative: 
Noah Fang