Saturday 13 July 2019 1:30pm5:30pm
Jinling Hotel. Zhongshan Hall, 2nd Floor, No.2 Han Zhong Road, Xin Jie Kou Square, Gu Lou
UQ Representative: 
Johnson Feng