Sunday 14 July 2019 10:00am4:00pm
Changchun Jin-An Hotel. 4th Floor, No.499 Xinhua Road, Chao Yang
UQ Representative: 
Noah Fang